Avspenning

Når vi hviler dypt, lader vi batteriene og gir oss selv ny energi i.

I dette kurset lærer vi både små enkle telnikker vi kan bruke for å bli mer sentrert og tilstede og lengre avspenningsøvelser for dypere hvile. Og vi vil jobbe med å forstå hva som stresser oss og hvordan vi kan bli bedre rustet til å takle utfordringer i dagliglivet.